Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5884 /BTC-TCT về hạch toán các khoản thu phát sinh từ hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành.

Số hiệu: 5884/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5884/BTC-TCT
V/v: Hạch toán các khoản thu phát sinh từ hoạt động XSKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, từ năm 2007 nguồn thu xổ số kiến thiết (XSKT) không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua NSNN. Để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của Quốc hội và đúng quy định của các Luật thuế hiện hành, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Không tính vào cân đối NSNN các khoản thu phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty XSKT, bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập sau thuế thu nhập, thuế môn bài, thu tiền phạt do ngành thuế thực hiện, thu khác.

Các khoản thu này được hạch toán vào cấp tương ứng (cấp 2 hoặc cấp 3), Chương 018, Loại 10, Khoản 04, Mục, Tiểu mục tương ứng đối với từng loại thuế cụ thể.

2. Tính vào cân đối NSNN các khoản thu liên quan đến hoạt động xổ số nhưng không phát sinh tại công ty XSKT, bao gồm:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đại lý XSKT có đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ: hạch toán vào Cấp, Chương, Loại, Khoản tương ứng với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính được ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh, Mục 002 (không hạch toán vào Loại 10, Khoản 04).

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đại lý XSKT có đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ làm dịch vụ đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoa hồng đại lý được hưởng theo mức ấn định là 5% tính trên hoa hồng (bao gồm cả các khoản nhận chi hỗ trợ từ bên giao đại lý) mà hộ gia đình và cá nhân kinh doanh được hưởng do công ty xổ số kiến thiết khấu trừ và nộp hộ: hạch toán vào Chương 157 (cấp 2 hoặc cấp 3), Loại 07, Khoản 12, Mục 002.

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Công ty XSKT khấu trừ và nộp hộ, bao gồm: thu từ các đại lý XSKT không có đăng ký kinh doanh, thu từ những người có thu nhập cao trong các công ty XSKT, thu từ người trúng thưởng có giá trị từ 15 triệu đồng/lần trở lên.

Các khoản thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao nêu trên được hạch toán vào Cấp tương ứng (cấp 2 hoặc cấp 3), Chương 157, Loại 10, Khoản 05, Mục 001.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị biết và thục hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Kiểm toán Nhà nước;
- Vụ Pháp chế,
- Trang Website Bộ Tài chính;
- Công ty XSKT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCNH, NSNN, TCT (VT, DTTT)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 
 
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5884 /BTC-TCT về hạch toán các khoản thu phát sinh từ hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.033
DMCA.com Protection Status