Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5870/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5870/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5870/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Trường Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam
Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7
Mã số thuế: 0302169193

Trả lời văn thư số VDOC/2013/00692/RMIT ngày 07/8/2013 của Trường về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN;

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định khoản chi được trừ:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng thuê cá nhân cư trú tại Việt Nam thực hiện các dịch vụ như: thu thập và phân tích thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu của Trường; dịch thuật; thuyết trình cho sinh viên để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thì khi chi trả thu nhập từ 2.000.000đồng/lần trở lên Công ty khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho cá nhân. Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Trường lập Bảng kê 01/TNDN (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC) để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Lưu ý: Trước ngày 01/7/2013 khi chi trả tiền dịch vụ cho cá nhân có tổng mức chi trả từ 1.000.000đồng/lần trở lên, Trường khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho cá nhân (cá nhân có mã số thuế), 20% trên thu nhập (đối với cá nhân không có mã số thuế).

Trường hợp Trường ký hợp đồng lao động với giáo viên là cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, trong hợp đồng có thỏa thuận lệ phí xuất nhập cảnh (lệ phí cấp/gia hạn thẻ Visa) do Trường chi trả, nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì Trường được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các khoản lệ phí xuất nhập cảnh Trường trả cho cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam làm việc phải tính vào thu nhập chịu thuế của người nước ngoài để kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Trường biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KTT số 2;
- Website Cục Thuế TP;
- Lưu (TTHT, HC).
ppnghi 224135-1934.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5870/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211