Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 58663/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về mã số thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 58663/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 14/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58663/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ceva logistics (Việt Nam)- Chi nhánh Hà Nội
(Địa chỉ: Phòng 905, tầng 9, tòa nhà Charmvit Tower, s 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội, MST: 0311967720-001)

Trả lời công văn số 01.08/2015 ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH Ceva logistics (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn c Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

+ Tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng.

+ Tại Điều 3 quy đnh về mã số thuế:

“Điều 3. Mã số thuế

3. Nguyên tắc cấp mã số thuế

a) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này được cấp một mã s thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động; trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng đ khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trưng hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Mã s thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. T chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.”.

+ Tại Điều 14 quy định chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Căn cứ quy định trên:

Người lao động được cấp một mã số thuế TNCN duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động.

Người lao động của Công ty đã được cấp mã số thuế TNCN (tại Đồng Nai do Cục thuế Tỉnh Đồng Nai cấp) thì mã số thuế TNCN được cấp đó là mã duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động. Trường hợp do sơ xuất khi thay đổi hộ chiếu không thay đổi đăng ký thuế đã được cấp thêm 01 mã số thuế TNCN (tại Hà Nội do Cục thuế TP Hà Nội cấp) thì cá nhân làm thủ tục đóng mã số thuế được cấp sau tại Cục thuế TP Hà Nội và làm thủ tục thay đổi đăng ký thuế (thay đổi số hộ chiếu) theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Ceva logistics (Việt Nam)-Chi nhánh Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 3;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 58663/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về mã số thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199