Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 về bán tài sản đảm bảo tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5858/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5858/TCT-CS
V/v bán tài sản đảm bảo tiền vay.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam
(Tầng 9, tòa nhà Diamon Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9727/CT-TT&HT ngày 06/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 45/2014/CV-KEXIMVLC ngày 03/09/2014 của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam hỏi về chính sách thuế và thứ tự thanh toán khi cơ quan thi hành án thực hiện phát mãi tài sản đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp mà giá trị tài sản bán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế.

a) Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo quy định tại khoản 8, Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tại khoản 1 và khoản 3, Điều 47 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án:

“1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định

3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án”.

Căn cứ quy định trên, khi bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản để bảo đảm thi hành án thì được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được đảm bảo trước khi thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá tài sản đảm bảo tiền vay tại các tổ chức tín dụng của các doanh nghiệp mà giá trị tài sản bán không đủ trả nợ gốc và lãi vay tại tổ chức tín dụng thì không phải nộp thuế TNDN.

2. Về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo tiền vay.

Thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội và quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KEXIM Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ PC, KK, QLN (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5858/TCT-CS năm 2014 về bán tài sản đảm bảo tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250