Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 585/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc về chính sách thuế hàng tạm nhập tái xuất để trưng bày do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 585/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 585/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Về vướng mắc chính sách thuế hàng tạm nhập tái xuất để trưng bày, tiếp theo công văn số 65/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 công văn số 4321/HQHCM-TXNK của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có nêu: “Qua kiểm tra hồ sơ, trường hợp của doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn thuế và hoàn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 100; khoản 6 và khoản 9 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính”.

Để có cơ sở xem xét hướng dẫn xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể hồ sơ và lý do trường hợp của doanh nghiệp không thuộc đối tượng được miễn thuế theo khoản 1 Điều 100, không thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 28/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 585/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc về chính sách thuế hàng tạm nhập tái xuất để trưng bày do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122