Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5844/TCT-CS năm 2014 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5844/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5844/TCT-CS
V/v thông báo.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nng;
- Tổng công ty Bảo hiểm BIDV;
- Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp;
- Công ty TNHH Polysesteren Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 4958/CT-THNVDT ngày 24/11/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nng, công văn số 3012/CV-TCKT ngày 4/12/2014 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV, công văn số 10/2014/CVHT ngày 26/10/2014 của Công ty TNHH Polysesteren Việt Nam, công văn số 21/2014-MD ngày 10/11/2014 của Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Để việc xử lý được thống nhất, Tổng cục Thuế đã chuyển các công văn nêu trên kèm theo hồ sơ để Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý thống nhất.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Đà Nng, các đơn vị được biết và đề nghị liên hệ với Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính (Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5844/TCT-CS năm 2014 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


347
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0