Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5837/TCT-CS năm 2014 về việc chuyển hồ sơ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản, hàng hóa được bồi thường do thiên tai, bão lũ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5837/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5837/TCT-CS
V/v chuyển hồ sơ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính.

Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất, Vụ Chính sách thuế đã có phiếu lấy ý kiến Tổng cục Thuế về vướng mắc tại công văn ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản, hàng hóa được bồi thường do thiên tai, bão lũ.

Ngày 10/12/2014, Tổng cục Thuế đã có Phiếu tham gia ý kiến số 9654 TCT-CS về nội dung nêu trên.

Hiện nay, Tổng cục Thuế nhận được các công văn số 4958/CT-THNVDT ngày 24/11/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nng, công văn số 3012/CV-TCKT ngày 4/12/2014 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV, công văn số 10/2014/CVHT ngày 26/10/2014 của Công ty TNHH Polysesteren Việt Nam, công văn số 21/2014-MD ngày 10/11/2014 của Công ty CP dịch vụ thương mại XNK Minh Diệp về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, tài sản chịu thuế GTGT bị tổn thất tương tự nội dung vướng mắc tại công văn ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen mà Vụ Chính sách thuế đang xử lý.

Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ chỉ quy định: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, k cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không đưc bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng b tổn thất...”

Vướng mắc tại các công văn nêu trên có liên quan đến nội dung hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP nêu trên.

Vì vậy, để việc xử lý được thống nhất, Tổng cục Thuế kính chuyển bản gốc các công văn nêu trên kèm theo hồ sơ để Vụ Chính sách thuế nghiên cứu, tng hợp báo cáo Bộ có hướng dẫn xử lý thống nhất.

Tổng cục Thuế kính chuyển./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5837/TCT-CS năm 2014 về việc chuyển hồ sơ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản, hàng hóa được bồi thường do thiên tai, bão lũ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


430
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127