Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 58253/CT-HTr năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 58253/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58253/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân.

Trả lời công văn số 10918/CCT-KTT2 đề ngày 10/8/2015 của Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân hỏi về chính sách thuế đối với Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hoàng Mai, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Khoản 14 Điều 10 Chương II quy định về thuế suất 5% gồm:

Điều 10. Thuế suất 5%

...

14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại Điều 11 Chương II quy định về thuế suất 10% như sau:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

...”

- Căn cứ Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non.

- Căn cứ Phụ lục Danh mục các sản phẩm không được coi là đồ chơi ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

“Trong Quy chuẩn này, các sản phẩm sau không được coi là đồ chơi:

...

- Đồ chơi lắp đặt tại các nơi công cộng (ví dụ như khu giải trí, trung tâm thương mại);

...”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân căn cứ tình hình kiểm tra thực tế tại đơn vị, đối chiếu với các văn bản pháp luật có liên quan để xác định thuế suất thuế GTGT phù hp với các mặt hàng mà Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hoàng Mai sản xuất, kinh doanh, cụ thể:

- Đối với các loại mặt hàng là đồ chơi ngoài trời cho học sinh mầm non dưới 6 tuổi, các mặt hàng này thuộc Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo thì các mặt hàng này áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

- Đối với các mặt hàng không phải là đồ chơi trẻ em, không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Các mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10% được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

- Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã kết luận hoặc qua kiểm tra thực tế Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân có đầy đủ căn cứ kết luận sản phẩm không phải là đồ chơi cho trẻ em (bao gồm cả đồ chơi thực tế lắp đặt tại nơi công cộng) thì các sản phẩm này áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%. Trong trường hợp Chi cục Thuế không có đầy đủ cơ sở để xác định sản phẩm có phải là đồ chơi trẻ em hay không thì Chi cục Thuế có văn bản đề nghị phối hợp gửi tới Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để được làm rõ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân được biết, căn cứ tình hình kiểm tra thực tế tại đơn vị đối chiếu vi các văn bản pháp luật có liên quan để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 58253/CT-HTr năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.627

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49