Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5814/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với việc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5814/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 25/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5814/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam.
(Phòng 1, Tầng 7, Tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q. Đng Đa, TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2014/CV ngày 03/11/2014 của Công ty TNHHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam đề nghị giải đáp về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với việc sử dụng hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh:

Ngày 22/8/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 11797/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn và b sung nội dung công văn số 1752/BTC-TCT về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo công văn số 11797/BTC-TCT nêu trên.

- Về việc lập hóa đơn đối với dịch vụ vận chuyển:

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Công ty phải lập hóa đơn và trên hóa đơn không được ghi số âm. Theo đó, nội dung trả lời của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 50131/CT-HTr ngày 30/9/2014 là phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty TNHHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5814/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với việc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


315
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0