Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 58080/CT-TTHT năm 2020 vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 58080/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58080/CT-TTHT
V/v vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH kiểm toán HSK
(Đ/c: 1108 Ocean Park Building, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội)
MST: 0104811193

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 09/2020/CV-HSKV đề ngày 09/06/2020 của Công ty TNHH kiểm toán HSK (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế liên quan đến chi phí được trừ của doanh nghiệp là khách hàng của công ty, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

“5. Khoản 2 và khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“...3. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế;...”

Căn cứ quy định trên thì cơ quan quản lý thuế chỉ có trách nhiệm giải thích việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Theo nội dung trình bày Công ty TNHH kiểm toán HSK đang có vướng mắc về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp khác là khách hàng của Công ty, không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty tức là không phải là người nộp thuế trong trường hợp này, do đó Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Công ty căn cứ pháp luật Việt Nam để tư vấn cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty cần hiểu biết về pháp luật thuế thì liên hệ với cơ quan thuế để được cung cấp văn bản quy phạm pháp luật về thuế có liên quan.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH kiểm toán HSK được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT2;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 58080/CT-TTHT ngày 26/06/2020 vướng mắc không liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ thuế của Công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


270

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104