Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5802/TCT-QLN năm 2014 về không xóa nợ tiền thuế, tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5802/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đỗ Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 24/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5802/TCT-QLN
V/v không xóa nợ tiền thuế, tiền phạt.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 thì điều kiện áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể phải đảm bảo các điều kiện sau:

“a) Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập.

b) Đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.”

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với Chi nhánh Công ty xây dựng 48 Tây Ninh tại công văn số 4480/CT-QLN ngày 28/11/2014; Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 08- Xí nghiệp Ninh Sơn tại công văn 4483/CT-QLN ngày 28/11/2014; Công ty Xây dựng và sửa chữa công trình tại công văn số 4481/CT-QLN ngày 28/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Thuế thông báo:

Trường hợp của Chi nhánh Công ty xây dựng 48 Tây Ninh; Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 08 - Xí nghiệp Ninh Sơn; Công ty Xây dựng và sửa chữa công trình (MST: 0100104267-005) không thuộc đối tượng được xóa nợ thuế theo quy định nêu trên do là các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);

- Lưu: VT, QLN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Hồng Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5802/TCT-QLN năm 2014 về không xóa nợ tiền thuế, tiền phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


211
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127