Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 57695/CT-HTr năm 2015 về trả lời chính sách thuế về hoá đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 57695/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 07/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57695/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội
(Địa chỉ: tầng 17 tòa tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt; P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội)
MST: 0302065148-001

Trả lời công văn số 104/2015-CV-NEVNHN ngày 18/8/2015 của Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh). Về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

+ Tại cứ điểm d khoản 2 Điều 16 quy định cách lập tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn:

d) Tiêu thức “người hán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của t chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

- Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

- Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một số điều của một số Thông tư để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

- Căn c Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị đnh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Căn cứ các quy đnh trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hp Chi nhánh mua hàng hóa, dịch vụ, bên bán hàng lập hóa đơn GTGT giao cho Chi nhánh nhưng trên hóa đơn mua hàng, dấu công ty không đóng vào phần chữ ký của thủ trưởng đơn vị mà đóng dấu treo vào góc trên bên trái của hóa đơn hoặc hóa đơn được đóng dấu hai lần (dấu công ty vừa đóng vào phần chữ ký của thủ trưởng đơn vị, vừa được đóng vào góc bên trái hóa đơn), nếu hóa đơn đáp ứng đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định thì Chi nhánh được kê khai khấu trừ và tính vào chi phí nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ; Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) tại Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Pháp chế;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 57695/CT-HTr năm 2015 về trả lời chính sách thuế về hoá đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.410

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242