Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 575/TCT-CS năm 2015 về việc phạt chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 575/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.
(Đ/c: số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2367/TCKT-TCT ngày 25/11/2014 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc phạt chậm nộp tiền thuế GTGT (bản photocopy kèm theo). Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ báo cáo giải trình của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại công văn số 2367/TCKT-TCT ngày 25/11/2014, giao Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, kiểm tra từ thực tế, nếu các giải trình và cam kết của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam là đúng thì chấp thuận không phạt chậm nộp tiền thuế GTGT đối với trường hợp trên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Lp máy Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST, TCHQ - BTC;
- Vụ PC, Thanh tra - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 575/TCT-CS năm 2015 về việc phạt chậm nộp tiền thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78