Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 570/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho lao động người nước ngoài

Số hiệu: 570/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 12/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 570/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN cho lao động người nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1712029/CV-FHS ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS) về chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho lao động người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn 1712029/CV-FHS nêu trên thì hàng năm có một lượng lớn cá nhân người nước ngoài đến làm việc tại Công ty FHS. Tuy nhiên, Công ty FHS chỉ đưa ra tình huống để hỏi về việc áp dụng chính sách cho một trường hợp.

Vấn đề Công ty FHS hỏi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 2076/CT-TTHT ngày 07/11/2017 trả lời Công ty về vấn đề này. Đề nghị Công ty FHS căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị mình để liên hệ với Cục Thuế tnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vướng mắc về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty FHS được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế t
nh Hà Tĩnh;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 570/TCT-TNCN ngày 12/02/2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho lao động người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.218

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!