Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 570/TCT-TNCN năm 2015 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 570/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 11/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 205/CT-TNCN ngày 23/01/2015 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán đối với trường hợp của bà Đoàn Thị Chi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Bà Đoàn Thị Chi đã được hướng dẫn tại công văn số 18323/BTC-TCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc xác định rõ nghĩa vụ thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phn trong công ty cổ phần (bản photocopy đính kèm). Đ nghị Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo công văn số 18323/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bà Nguyễn Thị Chi (đ/c:Số 2/15 - QL 20 Phú Thạch, Hiệp Thạch, Đức Trọng, Lâm Đồng)
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 570/TCT-TNCN năm 2015 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49