Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 570/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 570/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 570/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 303/CT-QLDN2 ngày 20/1/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu và được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo chế độ. Đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể về việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Công ty có đáp ứng các điều kiện quy định không? trong đó điều kiện quan trọng là hàng hóa thực tế đã xuất khẩu và thực hiện thanh toán qua ngân hàng; trong quá trình kiểm tra cần lưu ý:

- Đối chiếu xác minh thêm khâu nhập nguyên liệu, xuất hàng hóa, chi phí gia công, chế biến, tiền lương công nhân… có phù hợp với lượng hàng hóa bán ra không?

- Xác định rõ tình tự thời gian thực hiện xuất khẩu từng lô hàng từ thu mua nguyên liệu, gia công chế biến, vận chuyển hàng đi xuất khẩu, kê khai Hải quan và phương thức thanh toán; đồng thời yêu cầu Công ty giải trình rõ việc thanh toán tiền hàng.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra nếu Công ty thực tế có xuất khẩu hàng hóa nhưng không đủ điều kiện được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào được tính vào chi phí khi xác định nhu nhập chịu thuế; nếu có cơ sở kết luận hàng hóa bán trong nước thì xử lý truy thu thuế GTGT và xử phạt hành chính về thuế theo chế độ quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP.TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 570/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78