Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 569/TCT-KK năm 2019 về xử lý hoàn trả số tiền thu hồi hoàn nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 569/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 22/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/TCT-KK
V/v xử lý hoàn trả số tiền thu hồi hoàn nộp thừa

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 294/CT-KK ngày 21/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk về việc hoàn trả số tiền thu hồi hoàn nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Điều 28, Điều 33, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

- Căn cứ Điều 25 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk thì:

Trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex tại Buôn Ma Thuột (Chi nhánh Công ty) đã nộp stiền 1.003.948.992 đồng vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT tại Kho bạc Nhà nước (Tài khoản 8993) vào ngày 14/03/2018, sau đó Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk đã có Quyết định số 2659/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2018 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trong đó truy thu stiền thuế GTGT Chi nhánh Công ty đã được hoàn số tiền 75.210.730 đồng, dẫn đến phát sinh khoản tiền thuế GTGT nộp thừa là 928.738.262 đng thì Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Đăk Lăk hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo nguyên tắc: Nguồn tiền hoàn trả số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT đã nộp thừa được chi từ nguồn thu hồi hoàn thuế GTGT năm hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c)
- Website TCT
;
- KBNN;
- Vụ NSNN;
-
KBNN tnh Đăk k;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 569/TCT-KK năm 2019 về xử lý hoàn trả số tiền thu hồi hoàn nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.039

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34