Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 569/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý nợ thuế

Số hiệu: 569/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 569/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội
(358 - Đường Láng - Quận Đống Đa – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 680/CƯNL-TM ngày 28/12/2006, công văn số 46/CƯNL-TM ngày 18/01/2007 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội v/v xin tạm giải tỏa cưỡng chế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu trên Hệ thống KT559 đến ngày 22/01/2007, Công ty còn nợ cưỡng chế quá hạn 90 ngày tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (số tiền: 379.180.700 đồng); Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KVI – Cục Hải quan Hải Phòng (Số tiền: 158.443.549 đồng); Chi cục Hải quan Hưng Yên – Cục Hải quan Hải Phòng (Số tiền: 434.865.600 đồng); Chi cục Hải quan cảng HP KVIII – Cục Hải quan Hải Phòng (Số tiền: 307.522.000 đồng).

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại – Tổng cục Hải quan v/v xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa; căn cứ báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 507/HQHP-PNV ngày 19/01/2007 v/v nợ thuế của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội thì trường hợp Công ty nộp C/O tại thời điểm hơn 7 tháng kể từ ngày đăng ký tờ khai, lý do nộp chậm C/O không thỏa đáng, không đúng với quy định. Do vậy, căn cứ Điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/06/2005; Đề nghị Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội khẩn trương nộp số tiền còn thiếu vào NSNN.

Trường hợp Công ty có khó khăn về tài chính; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, căn cứ mục IV phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Công ty phải đăng ký kế hoạch nộp hết số nợ thuế truy thu vào NSNN tại Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng; đồng thời có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bão lãnh về số nợ thuế truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty và bão lãnh của tổ chức tín dụng, Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng xem xét cho phép Công ty được nộp chậm số nợ thuế truy thu. Trong thời gian nộp chậm số nợ thuế truy thu, Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày nộp chậm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cung ướng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 569/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6