Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5661/TCT-DNL năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5661/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5661/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế GTGT đối với nhà thu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Trả lời công văn số 1863/CT-THDT ngày 21/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc chính sách thuế GTGT đối với Nhà thầu China Communications Construction Company LTD (gọi tắt là Nhà thầu CCCC), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 6, Mục I, Chương II Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam; hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giá trị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chung cho cả hợp đồng...”

Căn cứ quy định nêu trên Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT đối với Nhà thầu CCCC tại công văn s 1863/CT-THDT nêu trên, cụ thể:

- Nếu hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị nhập khu và giá trị dịch vụ đi kèm, thì thuế GTGT được tính trên giá trị dịch vụ theo thuế suất quy định, không tính trên giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu.

- Nếu hợp đồng không tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị nhập khẩu và giá trị dịch vụ đi kèm thì thuế GTGT đầu ra được tính chung cho cả hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK& KTT, PC;
- Lưu: VT,
DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5661/TCT-DNL năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


212
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33