Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5623/TCT-CS năm 2014 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5623/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5623/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Trả lời Công văn số 5135/CT-THNVDT ngày 27/10/2014 của Cục Thuế tnh Quảng Trị về việc chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 29, Điều 3 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội quy định:

“29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thng, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật v hôn nhân và gia đình, đang sng chung và có quyn sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyn sử dụng đất; nhận chuyn quyn sử dụng đất.”

- Tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định thu tiền sử dụng đất quy định:

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đng bào dân tộc thiu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thm quyn quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất ln đu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyn mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định đồng bào dân tộc thiu s theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Đoàn Hồng Lợi là thành viên trong hộ nghèo nhận cho tặng quyền sử dụng đất từ cha đẻ là ông Đoàn Hồng Cương là chủ hộ nghèo đồng thời là chủ hộ sử dụng đất cho tặng nêu trên. Trường hợp nếu hộ gia đình ông Đoàn Hồng Cương và ông Đoàn Hồng Lợi chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào, nay nếu hộ gia đình ông Đoàn Hồng Cương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở thì hộ gia đình ông Đoàn Hng Cương thuộc đi tượng được xét giảm 50% tin sử dụng đất trong hạn mức đất ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

Đối với trường hợp bà Trần Thị Mỹ Châu là thành viên trong sổ hộ nghèo và sổ hộ khẩu có chủ hộ là bà Nguyễn Thị Hường nhận chuyển nhượng quyn sử dụng đất từ ông Trần Sỹ Tuệ là thành viên trong sổ hộ nghèo và hộ khu nêu trên. Trường hợp nếu hộ gia đình bà Nguyn Thị Hường và bà Trn Thị Mỹ Châu chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào, nay nếu hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở thì hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường thuộc đối tượng được xét giảm 50% tin sử dụng đất trong hạn mức đất ở theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục QLCS (BTC);

- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5623/TCT-CS năm 2014 về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


291
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25