Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5587/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5587/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 05/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5587/TCT-DNL
V/v: chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 16 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2048/HHVN-TCKT và công văn số 1835/HHVN-TCKT của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) v việc thuế suất thuế GTGT đối với lượng nhiên liệu còn tồn trên tàu khi bàn giao tàu cho Người thuê tàu tại các cảng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng s13/2008/QH12 của Quốc hội quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:

1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu,...”

Căn cứ các quy định nêu trên và báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Trường hợp nhiên liệu tồn chứa trên tàu được Vinalines mua ở nước ngoài hoặc Vinalines nhận được khi nhận bàn giao tàu của Người thuê tàu (là các tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) tại các cảng ngoài Việt Nam, sau đó Vinalines giao cho Người thuê tàu (là các tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) tại các cảng bên ngoài Việt Nam thì đây là hoạt động mua bán phát sinh ngoài Việt Nam nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp nhiên liệu tồn chứa trên tàu được Vinalines nhận được khi nhận bàn giao tàu của Người thuê tàu (là các tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) tại cảng ngoài Việt Nam: Nếu đưa vào Việt Nam thì thuộc đối tưng chịu thuế GTGT với thuế suất theo quy định khi nhập khẩu và áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% khi xuất khẩu nếu đáp ứng các quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ CS, Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, DNL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5587/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91