Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5576/TCT-CS năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Hợp đồng chưa công chứng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5576/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5576/TCT-CS
V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 2014/CT-KTr2 ngày 24/10/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về khấu trừ, hoàn thuế GTGT khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Hợp đồng chưa công chứng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT

"Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào. . .

Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT."

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 2014/CT-KT2 ngày 24/10/2014:

Hoạt động mua, bán tài sản giữa hai doanh nghiệp (Công ty cổ phần thép Vạn Lợi (bên bán) và Công ty cổ phần thép Lam Giang (bên muối) về cơ bản đã hoàn thành; Tuy nhiên, do nhà xưởng thuộc dây chuyền 2 mà Công ty cổ phần thép Lam Giang đã mua lại nằm chung trong khuôn viên đất mà Công ty cổ phần thép Vạn Lợi thuê của Nhà nước nên cho đến nay, dù đã mua nhà xưởng, máy móc, vật tư của Công ty cổ phần thép Vạn Lợi để phục vụ hoạt động SXKD, Công ty cổ phần thép Lam Giang vẫn chưa hoàn tất được thủ tục thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng để sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần thép Lam Giang đã và đang tiến hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị nhận chuyển nhượng. Do vậy, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế thành phố Hải Phòng cho Công ty cổ phần thép Lam Giang được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với tài sản, vật tư mua vào để hoạt động sản xuất kinh doanh nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời, Cục thuế TP Hải Phòng có trách nhiệm hoàn tất thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu hồi số tiền còn nợ của Công ty cổ phần thép Vạn Lợi theo nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 386/TCT-QLN ngày 10/10/2014.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC , Vụ KK(TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5576/TCT-CS năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại Hợp đồng chưa công chứng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179