Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5567/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5567/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành.
(3
1A Lê Quý Đôn, P. Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3108/CVTT ngày 31/8/2015 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.18, 2.19 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “2.18. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

- Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;

2.19. Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền hỗ trợ của các cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền hỗ trợ, căn cứ mục đích hỗ trợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chi tiền.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành xác định rõ trong khoản tiền Công ty cổ phần Nha Trang Bay thanh toán cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành số tiền đ bồi thường, hỗ trợ di dời (không phải đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất) và số tiền đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất. Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền để bồi thường, hỗ trợ di dời (không phải đn bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất) và phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Thành Thành được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT C
ao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;

- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Ngu
yễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5567/TCT-CS ngày 25/12/2015 về chính sách thuế đối với khoản tiền để bồi thường, hỗ trợ di dời và khoản tiền đền bù về tài sản, vật thể kiến trúc trên đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88