Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5553/TCT-DNL năm 2017 về hướng dẫn khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5553/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 04/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5553/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn về khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
(Địa chỉ: số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, tp Hà Nội)

Trả lời công văn số 6528/VNPT VNP-KTTC ngày 6/11/2017 của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông về đề xuất hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua tập trung và sử dụng chung cho hệ thống kinh doanh viễn thông. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về nơi nộp thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 35/2011/TT-BTC ngày 15/3/2011 của Bộ Tài chính về phân bổ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông mua để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của cơ sở kinh doanh;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 16 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính ;

Căn cứ vào quy định nêu trên và thực tế mô hình tổ chức hoạt động của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để dùng chung cho hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của toàn Tổng công ty như sau:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để dùng chung cho hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của toàn Tổng công ty phát sinh tại trụ sở chính và các đơn vị phụ thuộc được tổng hợp phân bổ cho trụ sở chính, các đơn vị hạch toán phụ thuộc kinh doanh dịch vụ để khai, khấu trừ, xác định nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, trong đó:

- Thuế GTGT đầu vào của dịch vụ nội dung mua để dùng chung cho hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của toàn Tổng Công ty phân bổ cho các đơn vị được xác định bằng (=) tổng số thuế GTGT đầu vào dịch vụ nội dung đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT nhân (x) tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu dịch vụ nội dung trên mạng di động (chưa có thuế GTGT) năm trước liền kề tại từng đơn vị so với tổng doanh thu dịch vụ nội dung trên mạng di động (chưa có thuê GTGT) năm trước liền kề của trụ sở chính và các đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân bổ thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ khác (không bao gồm dịch vụ nội dung) mua để dùng chung cho hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông của toàn Tổng Công ty phân bổ cho các đơn vị được xác định bằng (=) tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng chung đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT nhân (x) tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu (chưa có thuế GTGT) năm trước liền kề tại từng đơn vị so với tổng doanh thu (chưa có thuế GTGT) năm trước liền kề của trụ sở chính và các đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân bổ thuế GTGT.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ làm căn cứ phân bổ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu phân bổ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc kinh doanh dịch vụ để khai, khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để và Tổng công ty Dịch vụ viễn thông được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5553/TCT-DNL năm 2017 về hướng dẫn khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


231
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54