Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5553/BTP-PLDSKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 19/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5553/BTP-PLDSKT
V/v Thẩm định dự thảo Quyết định  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và Quyết định thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính.

 

Trả lời Công văn số 11904/BTC-TCHQ ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính đề nghị thẩm định dự thảo Đề án thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam, Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản

Theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa do cá nhân người nước ngoài mua tại Việt Nam nhưng chưa sử dụng mà mang theo khi xuất cảnh khỏi Việt Nam là hàng hóa xuất khẩu nên mức thuế suất áp dụng là 0%. Do khi mua hàng, người nước ngoài đã trả thuế giá trị gia tăng nên việc hoàn thuế cho người nước ngoài trong trường hợp này là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Từ lý do trên, Bộ Tư pháp cho rằng, việc Bộ Tài chính xây dựng Đề án thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cần thiết.

II. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của dự thảo với hệ thống pháp luật

Dự thảo Đề án và dự thảo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kèm theo có nội dung phù hợp với Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

III. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo

Dự thảo Đề án và dự thảo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kèm theo đã được cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến của của các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó cơ quan chủ trì đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. Tuy nhiên, để bảo đảm tuân thủ đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đăng tải dự thảo trên trang thông tin điện tử của Chính phủ hoặc của cơ quan chủ trì soạn thảo để tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

IV. Nội dung

Đề án thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh được Bộ Tài chính chuẩn bị công phu. Vì vậy, về cơ bản, Bộ Tư pháp nhất trí với nội dung của dự thảo Đề án. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị nghiên cứu, xử lý một số vấn đề sau:

1. Về dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị lại dự thảo Tờ trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cần làm rõ các nội dung cơ bản như sau:

- Sự cần thiết ban hành văn bản;

- Nội dung chính của văn bản;

- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

2. Về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án

Điều 1 của dự thảo quy định "phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam với nội dung Đề án tại Tờ trình số ...... ngày ..." . Bộ Tư pháp đề nghị chỉnh lý Điều 1 của dự thảo Quyết như sau:

"phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam với nội dung chính như sau: (các nội dung cơ bản của Đề án được đưa vào Điều này của dự thảo Quyết định)

- Về tổ chức thực hiện (Điều 2 của dự thảo), đề nghị bổ sung quy định căn cứ vào nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thuế giá tại gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam không phải là văn bản quy phạm pháp luật nên đề nghị trên phần ghi số hiệu của văn bản không có năm ban hành như dự thảo.

3. Về dự thảo Quyết định thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng

Bộ Tư pháp nhất trí với dự thảo Quyết định và đề nghị ban hành sau khi Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Đề án thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài xuất cảnh mua hàng hóa tại Việt Nam, xin gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Trung Tụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5553/BTP-PLDSKT ngày 19/09/2011 thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và Quyết định thí điểm hoàn thuế Giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7