Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5552/TCT-CS năm 2017 về hướng dẫn lập hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5552/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5552/TCT-CS
V/v: hóa đơn

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội,
- Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera.
(Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì. Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 564/CTHT ngày 22/8/2017 và công văn số 263/CTHT-XNĐK ngày 28/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera về hướng dẫn lập hoá đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về lập hoá đơn:

Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức "thuế suất giá trị gia tăng" và "tiền thuế giá trị gia tăng". Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyên theo quy định. Tiêu thức "Tên, địa chỉ người mua trên hoá đơn này gọi là "bán lẻ không giao hoá đơn".

Tiết b, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

"Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ "người mua không lấy hoá đơn" hoặc "người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế"."

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera được uỷ quyền của Tổng công ty Viglacera Công ty đã thực hiện đầu tư tại các KCN, Khu Đô thị và quản lý vận hành các toà nhà chung cư: 02 Toà chung cư tại 671 Hoàng Hoa Thám, 02 Toà nhà chung cư số 1 Thăng Long, 40 Toà chung cư tại Khu đô thị Đặng Xá 1 và Đặng Xá 2… Hàng tháng, Công ty có phát sinh các khoản thu tiền cung cấp dịch vụ đối với các hộ dân như: Tiền điện, tiền nước, tiền phí dịch vụ, Tiền gửi xe tháng, Tiền gửi xe ngày, Tiền cho thuê mặt bằng kinh doanh… Số lượng hóa đơn đặt in sử dụng hàng tháng khối lượng lớn.

Đề nghị Cục thuế Hà Nội căn cứ tình hình thực tế (đặc điểm hoạt động kinh doanh nêu trên, số lượng hóa đơn sử dụng), căn cứ việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty để xem xét hướng dẫn doanh nghiệp lập hóa đơn đối với trường hợp hộ dân có yêu cầu lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo Doanh thu thực tế phát sinh (bao gồm: Doanh thu theo hóa đơn lập đối với hộ dân có yêu cầu và tổng doanh thu của các hộ dân khác không yêu cầu lập hoá đơn).

Công ty phải đảm bảo phản ánh đầy đủ doanh thu để xác định số thuế GTGT, TNDN phải nộp không yêu cầu lập hoá đơn.

Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của doanh số đã lập hoá đơn GTGT và đảm bảo toàn bộ giá trị bán hàng đều được hạch toán ghi sổ kế toán và kê khai thuế.

2. Về đóng dấu trên hoá đơn:

Căn cứ Tiết d điểm 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"d) Tiêu thức "người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)"

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng) ký thừa ủy quyền tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị" trên hóa đơn thì khi bán hàng, Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng ký thừa ủy quyền tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị", ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền. Trường hợp không được ủy quyền đóng dấu trên chữ ký thì đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế và Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5552/TCT-CS năm 2017 về hướng dẫn lập hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


591
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77