Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 553/TCT/AC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 29/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 553/TCT/AC

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 553 TCT/AC NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÔNG BÁO BỔ SUNG VỀ CÁC LOẠI BIÊN LAI THUẾ, GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Căn cứ chế độ kế toán Thuế ban hành kèm theo Quyết định số 597 TC/QĐ/AC ngày 08-12-1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 1042/1998/QĐ/BTC ngày 15-8-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thuế; Căn cứ Quyết định số 30/2001/QĐ/BTC ngày 13-4-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; Căn cứ thực tế in ấn, cấp phát quản lý, sử dụng các loại biên lai thu thuế do Tổng cục Thuế in ấn, phát hành; Tổng cục thuế thông báo về các loại Biên lai thuế do Tổng cục Thuế in ấn, phát hành như sau:

Tất cả các loại Biên lai thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước do Tổng cục thuế in ấn, phát hành có ký hiệu từ AA/02 trở đi, kể cả các loại biên lai thu thuế sử dụng đất, mẫu CTT 14 in từ ký hiệu UA/01-VY/01, được in mỗi xê ry có 1.000 quyển, từ quyển số 01 đến quyển số 1.000, số thứ tự liên tục của Biên lai từ số 000.001 đến số 50.000, số thứ tự của các loại giấy nộp tiền từ số 000.001 đến số 25.000; trên các liên của biên lai, giấy nộp tiền không in số quyển, mà số quyển của Biên lai, giấy nộp tiền được in trên bìa của biên lai, giấy nộp tiền.

Việc quản lý, sử dụng biên lai, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo thông báo này được thực hiện theo chế độ Quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30-2001/QĐ/BTC ngày 13 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và Quyết định số 544 TC/QĐ/CĐKT ngày 02-8-1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Nguyễn Đức Quế

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thông báo bổ sung về các loại biên lai thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233