Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5501/TCT-DNL việc khai nộp thuế giá trị gia tăng tập trung 2015

Số hiệu: 5501/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5501/TCT-DNL
V/v khai, nộp thuế GTGT tập trung

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1689/MB-HS ngày 02/12/2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đề xuất được thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng tập trung tại Hội sở chính. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai thuế GTGT: "c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế . . . " .

Theo quy định trên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội và các chi nhánh phải thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý Hội sở chính và các chi nhánh của Ngân hàng.

Để giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai, nộp thuế GTGT và phù hợp với mô hình hoạt động, mô hình hạch toán kế toán tập trung của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội trong điều kiện khai, nộp đủ số thuế GTGT phải nộp của toàn ngân hàng, Tổng cục Thuế chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội được khai tập trung thuế GTGT tại Hội sở chính từ kỳ tính thuế tháng 01/2016. Cụ thể :

- Về thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội thực hiện khai, nộp tập trung thuế GTGT của toàn ngân hàng tại Hội sở chính và nộp hồ sơ khai thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hà Nội. Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương được xác định theo phương thức 2% tính trên doanh thu chịu thuế của từng chi nhánh trực thuộc, căn cứ vào mẫu Bảng kê 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội lập chứng từ nộp thuế GTGT cho địa phương có Hội sở chính và từng địa phương có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi Hội sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội sử dụng mã số thuế của chi nhánh trực thuộc (mã số thuế có 13 chữ số) khi lập chứng từ chuyển tiền nộp thuế cho các cơ quan Thuế địa phương; đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu triển khai nộp thuế điện tử tại các địa phương.

Về thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội khai tập trung và nộp thuế GTGT phải nộp của toàn ngân hàng theo phương pháp trực tiếp tại Hội sở dựa trên giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý của toàn ngân hàng trong từng kỳ tính thuế theo Mẫu 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Về hoá đơn đầu vào, đầu ra: Từ ngày 01/01/2016 trở đi, toàn bộ hoá đơn đầu vào, đầu ra của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đều được thống nhất ghi theo thông tin của Hội sở chính.

Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với NSNN của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Cục Thuế địa phương cần đối chiếu số thuế GTGT phải nộp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội thì liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội để thực hiện công việc.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5501/TCT-DNL ngày 21/12/2015 về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.252

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!