Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5499/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5499/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 09/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5499/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Dương.

Trả lời công văn số 4464/CT-TTHT ngày 9/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương v/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4a Điều 66 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chuyển nhượng dự án như sau:

"Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm: văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án; hợp đồng chuyển nhượng dự án; văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng; báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án."

Tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013      của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.”

Tại khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013     của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ."

Căn cứ quy định nêu trên và tài liệu photocopy kèm theo thì trường hợp ngày 10/10/2013, Công ty CP đầu tư và phát triển Vương Long (bên bán) và Công ty CP dịch vụ Đồng Xuân Hải Dương (bên mua) ký hợp đồng để thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền trên đất là toàn bộ Cửa hàng xăng dầu, nhà ở tập thể CBCNV và các công trình phụ trợ khác tại xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh không có cơ sở xác định là chuyển nhượng dự án đầu tư nên không thuộc đối tượng không phải phải tính kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên, Công ty CP đầu tư và phát triển Vương Long (bên bán) phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo)
- Vụ PC-BTC;
-Vụ PC, Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5499/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40