Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5488/TCHQ-KTTT năm 2002 về việc xe ô tô Chassis Bus (Khung gầm có gắn động cơ Điezen) không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5488/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 07/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5488/TCHQ-KTTT
V/v: Xe ôtô Chassis Bus (khung gầm có gắn động cơ Điezen) không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
- Công ty cổ phần vận tải ôtô Phú Thọ
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố  

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 534/HC ngày 21/3/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc: xác nhận danh mục thiết bị được miễn thuế nhập khẩu của Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ là xe ô tô Chassis Bus (khung gầm có gắn động cơ Điezen). Tổng cục Hải quan đã có công văn trao đổi, đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn chính thức về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với loại hàng hóa này.

1/ Số xe ô tô Chassis Bus (khung gầm có gắn động cơ Điezen) được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xác nhận tại công văn số 534/HC ngày 21/3/2002 không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 26 - Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999.

Tổng cục Hải quan đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu số xe trên tổ chức thực hiện đúng quy định.

2/ Căn cứ công văn số 400 TCT/CS ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính thì:

Xe ôtô Chassis Bus (khung gầm có gắn động cơ Điezen) không thuộc phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 26 - Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng quy định.’

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

   BỘ TÀI CHÍNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TỔNG CỤC THUẾ                    ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

               Số 4000 TCT/CS

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002

V/v: trả lời chính sách thuế

Kính gửi:   Tổng cục Hải quan

  

Trả lời công văn số 2377/TCHQ-KTTT ngày 28/5/2002 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu đối với khung gầm có gắn động cơ (chassis) để đóng thành xe vận chuyển hàng hóa và vận chuyển hành khách của Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: "Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc tạo thành tài sản cố định.

1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục A hoặc có dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B hoặc C được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sau đây mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng.

a) Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ;

b) Phương tiện vận chuyển chuyên dùng đưa, đón công nhân".

Căn cứ theo quy định nêu trên thì Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ nhập khẩu 65 xe ô tô Chassis Bus (khung gầm có gắn động cơ Điezen) để sản xuất xe khách từ 29, 30 đến 47 chỗ ngồi không thuộc phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Hải quan biết và thực hiện./.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5488/TCHQ-KTTT năm 2002 về việc xe ô tô Chassis Bus (Khung gầm có gắn động cơ Điezen) không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status