Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5471/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5471/TCHQ-GSQL
V/v: Kho chứa hàng miễn thuế  

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) 

 

Trả lời công văn số 1530/TCT-DVNB-TM ngày 06/12/2005 về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 01/GCN-BTM ngày 15/01/1999 của Bộ Thương mại.

- Căn cứ công văn số 2452/HQHN-NV ngày 16/12/2005 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo việc kiểm tra thực tế kho dự kiến dùng làm kho chứa hàng miễn thuế.

Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (NASCO) mở thêm 01 kho chứa hàng miễn thuế, vị trí kho 15 tại khu vực tầng hầm nhà ga T1, diện tích 80 m2 để phục vụ việc bán hàng miễn thuế cho hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQTP Hà Nội (để t/hiện)
- Lưu: VT, GSQL (02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5471/TCHQ-GSQL ngày 22/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc kho chứa hàng miễn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.561

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!