Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5458/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 5458/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời khiếu nại giá tính thuế thép lá NK

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 181/CV-CN ngày 06/10/2006 của Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ XNK Bình Định - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh khiếu nại giá tính thuế lô hàng thép lá cán nguội nhập khẩu tại tờ khai số: 1111/NK/KD/KV3-1 ngày 19/4/2006. Về vấn đề này, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 đã có quyết định số: 43/QĐ-GQKN ngày 28/7/2006 giải quyết khiếu nại lần 1 và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định số: 174/HQTP-QĐ-GQKN ngày 13/9/2006 giải quyết khiếu nại lần 2.

Căn cứ Tiết 5 Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật khiếu nại, tố cáo theo đó: Khiếu nại không được thụ lý để giải quyết khi việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Do vậy, Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền thụ lý và giải quyết khiếu nại tiếp theo của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua xem xét quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và hồ sơ khiếu nại do doanh nghiệp gửi kèm, tại biên bản tham vấn lô hàng nhập khẩu nêu trên không kết luận bác bỏ trị giá khai báo theo hướng dẫn tại quyết định số: 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét lại hồ sơ lô hàng nhập khẩu, đối chiếu với các quy định hiện hành về tham vấn và xác định trị giá, nếu việc xác định giá tính thuế lô hàng nêu trên chưa phù hợp thì ra quyết định sửa đổi quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 để giải quyết thỏa đáng khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5458/TCHQ-KTTT ngày 10/11/2006 về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế thép lá nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!