Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5454/TCT-CS chính sách thuế hợp đồng bồi thường dự án 2015

Số hiệu: 5454/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 18/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5454/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty cphần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình;
(Địa chỉ: 178 Bình Dã, phường 8, thành phố Vũng Tàu)
- Tổng công ty vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH MTV.
(Địa chỉ: 164 Ph
Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 60626/CT-HTr ngày 22/9/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc báo cáo quá trình giải quyết vướng mắc của Tổng công ty vật tư nông nghiệp-Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thanh Bình. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về thuế GTGT đối với Hợp đồng bồi thường Dự án giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát), Tổng cục Thuế đã có công văn s2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 v/v chính sách thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: “Trường hợp chuyển nhượng theo Hợp đồng s05/HĐKT/VTNN-KNP-TB ngày 17/4/2007 giữa Tng công ty vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát) về việc thỏa thuận bồi thường Dự án xây dựng Khu dân cư tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nếu việc thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật thì Tng cc Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cc Thuế thành phố Hà Ni ti công văn s 215/CT-TTr ngày 05/1/2012 nêu trên.”

Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 36211/CT-HTr ngày 11/9/2013 và công văn số 52641/CT-HTr ngày 30/12/2013 gửi Tổng công ty vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH Một thành viên, công văn số 10791/CT-HTr ngày 31/3/2014 trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình.

Đnghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình làm việc cụ thể với Tổng công ty vật tư nông nghiệp để thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo hướng dẫn tại công văn số 2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 của Tổng cục Thuế và công văn số 215/CT-TTr của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Tổng công ty vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH một thành viên được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5454/TCT-CS ngày 18/12/2015 về chính sách thuế Hợp đồng bồi thường Dự án do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.012

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!