Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5429/TCT-KK năm 2014 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5429/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5429/TCT-KK
V/v kê khai thuế TNDN của chi nhánh

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH De Heus

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0110/2014/CV đề ngày 23/10/2014 của Công ty TNHH De Heus đề nghị hướng dẫn về kỳ của báo cáo tài chính năm đầu tiên, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1a, Khoản 2, Khoản 4 Điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội; Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 11 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; Khoản 7 Điều 11 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty TNHH De Heus đang hoạt động tại Bình Dương có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc là cơ sở sản xuất tại Vĩnh Long vào tháng 9/2011 (sản xuất chính thức vào tháng 10/2011) thì Công ty thực hiện kê khai thuế TNDN theo quy định tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh, số thuế TNDN tính nộp ở Vĩnh Long thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên. Do đó, Công ty đã kê khai số thuế TNDN của chi nhánh trong 2 tháng cuối năm 2011 vào hồ sơ quyết toán thuế 2011 và thực hiện phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho các địa phương theo quy định thì Công ty không phải kê khai điều chỉnh quyết toán thuế năm 2011 đối với nội dung này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH De Heus được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, KK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5429/TCT-KK năm 2014 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


291
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0