Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5425/TCT-CS năm 2018 về xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5425/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5425/TCT-CS
V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3134/CT-HCQTTVAC ngày 09/08/2018 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ xóa Thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Công Hưng và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mai Bình Long với lý do: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế và giải trình về việc doanh nghiệp vẫn đang hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Ngày 29/03/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1058/TCT-CS hướng dẫn xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế. (gửi kèm bản photocopy công văn số 1058/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại công văn số 1058/TCT-CS nêu trên, trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ các thủ tục xác minh tình trạng hoạt động của các cơ sở kinh doanh là Công ty TNHH MTV Hoàng Công Hưng và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mai Bình Long tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thì Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xử lý hóa đơn theo hướng dẫn tại công văn số 1058/TCT-CS ngày 29/03/2018 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ trong quá trình xác minh tình trạng hoạt động của cơ sở kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế chưa thực hiện đúng và đủ trình tự thủ tục xác minh theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; hoặc do sai sót của Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ chọn nhầm chức năng trên ứng dụng Quản lý ấn chỉ dẫn tới xác định nhầm cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng ra thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng thì Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị Chi cục Thuế quận Cẩm Lệ báo cáo cụ thể trường hợp sai sót và gửi báo cáo về Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế để được hỗ trợ xử lý khôi phục hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, TVQT, CNTT-TCT;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5425/TCT-CS năm 2018 về xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36