Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5418/CT-TTHT năm 2017 giải đáp đối tượng chịu thuế khi thu chi phí giám định tư pháp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 5418/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5418/CT-TTHT
V/v giải đáp đối tượng chịu thuế khi thu chi phí giám định tư pháp

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Viện pháp y quốc gia
(Đ/c: 41 Nguyễn Đình Chiểu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội - MST: 0101500584)

Trả lời công văn số 27/PYQG-TCKT ngày 06/02/2017 của Viện pháp y quốc gia (sau đây gọi tắt là Viện) đề nghị hướng dẫn đối tượng chịu thuế khi thu chi phí giám định tư pháp. Về vn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không đnh giá.

- Căn cứ Công văn số 17989/BTC-PC ngày 19/12/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chi phí giám định tư pháp.

- Căn c Công văn số 18588/BTC-CST ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

Căn cứ vào các công văn hướng dẫn nêu trên:

1. Kể từ ngày 01/01/2017 trở đi, khi Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực thi hành thì Viện sẽ không thu phí giám định tư pháp theo Thông tư 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính mà thực hiện thu chi phí giám định tư pháp theo quy định tại Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trường hợp đến ngày 01/01/2017 Biểu chi phí giám định tư pháp chưa kịp ban hành thì Viện có thể ban hành tạm thời Biểu chi phí giám định tư pháp trên cơ sở mức thu của cùng loại dịch vụ đã quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

2. Viện được giữ lại toàn bộ số tiền chi phí giám định tư pháp thu được và phải nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể:

2.1. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế thì:

+ Trường hợp dịch vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần là các dịch vụ quy định tại đim a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

+ Trường hợp dịch vụ giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần không là các dịch vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%.

2.2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì Viện là đơn vị sự nghiệp công lập có thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực tư pháp không thuộc đối tượng khuyến khích xã hội hóa tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (trừ trường hợp cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

3. Viện thu chi phí giám định tư pháp sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Viện pháp y quốc gia được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, TTHT
(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5418/CT-TTHT năm 2017 giải đáp đối tượng chịu thuế khi thu chi phí giám định tư pháp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117