Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 538/TCT-KK về thủ tục giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy trình miễn, giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 538/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/TCT-KK
V/v thủ tục giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy trình miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1361/CT- HNVDT ngày 22/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiếp theo công văn số 3743/TCT-KK ngày 25/10/2012 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 16, Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3743/TCT-KK ngày 25/10/2012 về thủ tục giải quyết miễn, giảm thuế theo Quy trình miễn, giảm thuế. Việc xác định số thuế được miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế bàn hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT ngày 24/10/2011 của Tổng cục Thuế. Cơ quan thuế không ban hành quyết định miễn, giảm thuế mà chỉ phê duyệt số thuế được miễn thuế, giảm thuế trên cơ sở hồ sơ khai tiền sử dụng đất và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, theo mẫu số 02/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 nêu trên, trong đó có phần xác nhận của cơ quan thuế về số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được miễn, giảm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh; TP trực thuộc TW;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, CS-TCT;
- Lưu VT; KK (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 538/TCT-KK về thủ tục giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy trình miễn, giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.321
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144