Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 538/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 538/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 538/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Ban chấp hành trung ương
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 56/TƯĐTN ngày 13/1/2005 của Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc xin miễn thuế nhập khẩu cho 300 chiếc đồng hồ do Công ty Huyndai Công nghệ thông tin Hàn Quốc tặng với mục đích tặng cho các tài năng trẻ và các đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng và Phần thưởng được tổ chức tại Phòng họp Chính phủ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 4 Mục II phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thế nhập khẩu và Điểm 20, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính thì hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức nước ngoài cho tổ chức Việt Nam thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Điểm 4.2.4, Mục II, Phần D Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 thì: Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích để làm giải thưởng trong các cuộc thi về thể thao, văn hóa, nghệ thuật… được xét miễn thuế số hàng hóa dụng làm giải thưởng có trị giá không quá 2 triệu đồng/1 giải (đối với cá nhân) và 30 triệu đồng/1 giải (đối với tổ chức) và tổng trị giá lô hàng nhập khẩu dùng làm giải thưởng không quá tổng giá trị của các giải thưởng bằng hiện vật. Hồ sơ để làm cơ sở xét miễn thuế gồm:

+ Công văn yêu cầu xét miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng (bản chính)

+ Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận tặng hàng hóa.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan.

+ Thông báo thuế của cơ quan Hải quan.

+ Giấy phép, hồ sơ liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

(các giấy tờ trên là bản photocopy đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của lãnh đạo)

Cơ quan có thẩm quyền xét miễn thuế là Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng. Vì vậy, đề nghị Ban chấp hành trung ương Đoàn xuất trình các giấy tờ liên quan đến lô hàng cho Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VT, KTTT (3b);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 538/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.871
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108