Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 537TCT/DNNN về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 537TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 537TCT/DNNN
V/v: xác định chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1537/LT-TCKT ngày 10/12/2004 của Công ty lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 4 – Mục IV – Phần B – Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp ngân hàng khấu trừ phí thanh toán vào số tiền thanh toán hàng hóa do khách hàng chuyển trả thì Công ty phải giải trình đầy đủ chứng từ để chứng minh khoản phí thực tế đã bị khấu trừ và được hạch toán vào chi phí. Nếu công ty không có đầy đủ chứng từ chứng minh khoản chênh lệch thiếu trong thanh toán tiền hàng xuất khẩu là phí dịch vụ chuyển tiền do ngân hàng trung gian nước ngoài khấu trừ thì không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu VP(HC), DNNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 537TCT/DNNN về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52