Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5371/TCT-DNL sử dụng hóa đơn tự in 2015

Số hiệu: 5371/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5371/TCT-DNL
V/v: sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3158/CHHVN-TC ngày 17/11/2015 của Cục thuế tỉnh Yên Bái nêu vướng mắc về việc xử lý thay đi thông tin đơn vị trên hóa đơn tự in đã thông báo phát hành của Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn,...

... Trường hợp có sự thay đi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này”.

Tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mu...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Viettel Yên Bái - Tập đoàn Viễn thông Quân đội sử dụng hóa đơn tự in đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định, khi thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo tên mới là Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội, doanh nghiệp đã gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Mu TB04/AC) kèm theo hóa đơn mẫu theo thông tin mới và đã điều chỉnh thông tin tại phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo hóa đơn được in ra đúng tên theo đăng ký mới thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in đã đăng ký phát hành khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Viettel Yên Bái - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế Yên Bái biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ
CS, PC - TCT
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5371/TCT-DNL ngày 14/12/2015 về xử lý thay đổi thông tin đơn vị trên hóa đơn tự in đã thông báo phát hành do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.345

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!