Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5369/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn in, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5369/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 01/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5369/TCT-KK
V/v hướng dẫn in, phát hành hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5953/CT-HQTA ngày 6/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc trong việc in, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) kiêm tờ khai hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được cơ quan thuế công nhận là đơn vị bán hàng hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính được tạo và phát hành hóa đơn theo mẫu tại Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC nêu trên.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp nếu có nhu cầu tham gia bán hàng cho khách nước ngoài thì được mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo hướng dẫn tại công văn số 3689/TCT-KK ngày 29/8/2014 và công văn số 5036/TCT-KK ngày 13/11/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS, TVQT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5369/TCT-KK năm 2014 hướng dẫn in, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


238
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122