Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5366/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5366/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5366/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1435/CT-TTrT ngày 3/11/2009 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thành phẩm mua ngoài áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2004 đến năm 2008, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 4866/TCT-CS ngày 18/12/2008. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn nêu trên. Đối với kỳ tính thuế trước năm 2004, đề nghị Cục thuế căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp của từng thời kỳ để trả lời cho doanh nghiệp.  

2. Về việc xác định thu nhập chịu thuế từ hoạt động đầu tư chứng khoán kỳ tính thuế năm 2007, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1479/TCT-PC ngày 22/4/2009, Công văn số 1578/TCT-PCCS ngày 24/4/2007. Đề nghị Cục thuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5366/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.105
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.51.17