Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5334/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ truy thu thuế NK giá đỡ đèn neon

Số hiệu: 5334/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5334/TCHQ-KTTT
V/v: Hồ sơ truy thu thuế NK giá đỡ đèn neon

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục trưởng cục hải quan tỉnh Cao Bằng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 679/CHQCB-NV ngày 25/11/2005 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kèm theo bản photocopy công văn số 1756 TCHQ/KTTT ngày 27/7/1995 của Tổng cục Hải quan và biên bản làm việc ngày 16/12/2002 về nợ đọng thuế tại Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có thể trình Bộ xóa nợ thuế truy thu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng gửi bổ sung:

1. Quyết định truy thu thuế các lô hàng giá đỡ đèn neon. Nếu thất lạc không tìm được thì báo cáo rõ lý do.

2. Trong báo cáo của Cục đã nêu kiểm điểm nghiêm túc các cán bộ liên quan. Đề nghị Cục gửi các biên bản kiểm điểm. Nếu không có phải báo cáo rõ lý do.

Tổng cục Hải quan đề nghị báo cáo trước ngày 31/12/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5334/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ truy thu thuế NK giá đỡ đèn neon

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78