Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5321/TCHQ-KTTT về việc thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5321/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5321/TCHQ-KTTT
V/v thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 10589/HQHP-NV ngày 10/10/2008 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng đề nghị kéo dài thời hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu vât tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xuất khẩu đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III, phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Xét đề nghị của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Nhà máy có thêm thời gian để hoàn chỉnh và giao hàng, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Tp. Hải Phòng kiểm tra việc kéo dài thời hạn và tình hình sản xuất thực tế tại Công ty, nếu đúng theo đề nghị của Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền thì đồng ý áp dụng thời gian nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho việc đóng mới tàu xuất khẩu thuộc các hợp đồng đã nêu tại công văn số 279/BKS-VT ngày 22/9/2008 của Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền đính kèm công văn số 10589/HQHP-NV ngày 10/10/2008 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

 Cục Hải quan Tp. Hải Phòng có trách nhiệm đôn đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền thanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên. Trường hợp quá thời hạn nếu Công ty TNHH nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Bến Kiền chưa nộp thuế thì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5321/TCHQ-KTTT về việc thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


873
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116