Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 5317/TCT-KK chứng từ thanh toán qua ngân hàng 2015

Số hiệu: 5317/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5317/TCT-KK
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3760/CT-KTT2 ngày 10/11/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nng nêu vướng mắc về việc đăng ký tài khoản ngân hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

Căn cứ Khoản 1, Điều 9, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; và Khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi đủ điều kiện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 7, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1728/TCT-KK ngày 07/5/2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng, Công văn số 2093/TCT-KK ngày 28/5/2015 về thuế giá trị gia tăng, Công văn số 3017/TCT-KK ngày 27/7/2015 về thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Dacotex Đà Nng lập ủy nhiệm chi để thanh toán tiền hàng hóa mua vào có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên cho nhà cung cấp, nếu Công ty TNHH Dacotex Đà Nng đã đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán này với cơ quan thuế (kể cả trường hợp đã đăng ký bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và khoản thanh toán đảm bảo các điều kiện khác về khấu trừ thì Công ty được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT, đồng thời được hạch toán chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế TNDN.

Nếu Công ty TNHH Dacotex Đà Nng và nhà cung cấp đồng thời chưa đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán với cơ quan thuế thì Công ty TNHH Dacotex Đà Nng không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Công ty TNHH Dacotex Đà Nng và nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;

- Lưu: VT,
KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5317/TCT-KK ngày 10/12/2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.202

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!