Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5317/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5317/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5317/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam

Trả lời công văn số 85/2009/CV/VNCOINS ngày 7/9/2009 của Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam về xuất hoá đơn GTGT, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại điểm 1.2c mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGT phải nộp như sau:

"Số thuế GTGT phải nộp

=

Thuế GTGT đầu ra

-

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Tại điểm 3.12 mục III phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: "Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng".

Tại điểm 1 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

"1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam và Công ty Phúc Hà liên danh theo hình thức liên danh đồng kiểm soát, phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm theo tỷ lệ vốn góp, hai bên tham gia liên danh thành lập Ban quản lý dự án hạch toán phụ thuộc Công ty Phúc Hà, các hoá đơn chứng từ đầu vào của liên danh mang tên và mã số thuế của Công ty Phúc Hà, Công ty Phúc Hà xuất hoá đơn để phân chia chi phí của liên danh cho Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam như sau:

- Công ty Phúc Hà có trách nhiệm kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của liên danh căn cứ các hoá đơn GTGT đầu vào của liên danh mang tên và mã số thuế của Công ty Phúc Hà định kỳ lập bản kê và biên bản xác nhận giữa 2 bên liên danh để phân chia chi phí và thuế GTGT đầu vào tương ứng của liên danh cho các bên liên danh. Căn cứ bảng kê và biên bản phân chia chi phí và thuế GTGT, Công ty Phúc Hà xuất hoá đơn GTGT cho Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam, trên hoá đơn ghi số chi phí và thuế GTGT đầu vào tương ứng với chi phí liên danh phân chia cho Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam, dòng thuế suất không ghi, gạch chéo (kèm theo biên bản phân chia chi phí và thuế GTGT). Căn cứ các hoá đơn xuất cho Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam, Công ty Phúc Hà kê khai thuế GTGT đầu ra và Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

- Đối với các chi phí của liên danh không có hoá đơn GTGT, khi phân chia cho Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam, Công ty Phúc Hà sử dụng chứng từ kế toán theo quy định, không sử dụng hoá đơn GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5317/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.624
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.63.218