Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5312/TCT-PC vướng mắc chứng từ hạch toán sổ sách kế toán thuế công nhận tài sản cố định

Số hiệu: 5312/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5312/TCT-PC
V/v giải đáp vướng mắc về chứng từ hạch toán sổ sách kế toán - thuế để được công nhận TSCĐ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen

Trả lời Công văn số 85/CTCT-DLHS/2015 ngày 26/11/2015 của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen về việc đề nghị giải đáp vướng mắc về chứng từ hạch toán sổ sách kế toán - thuế, để được công nhận TSCĐ của Công ty, vì thuộc trường hợp không được cấp hóa đơn lẻ GTGT do mua tài sản thông qua bán đấu giá của Cơ quan Thi hành án, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ:

- Tại Điều 3 quy định về điều kiện nhận biết tài sản cố định nếu thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

- Tại Khoản 5, Điều 2 quy định nguyên giá TSCĐ:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra đ có tài sản c định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản c định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra đ có tài sản c định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.

- Tại Khoản 9, Điều 2 quy định khấu hao TSCĐ:

Khu hao tài sản c định: là việc tính toán và phân b một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản c định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản c định.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tài sản bán đấu giá là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen do đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp (thông qua Hợp đồng mua bán, Biên bản bán đấu giá tài sản, Giấy chứng nhận quyền sử dụng) nên được công nhận là tài sản cố định của Công ty. Do không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn, nên Công ty có th sử dụng các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản nói trên để hạch toán nguyên giá TSCĐ của Công ty và thực hiện khấu hao TSCĐ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau này, khi Công ty Hoa Sen bán tài sản thì Công ty thực hiện lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật (nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5312/TCT-PC ngày 10/12/2015 giải đáp vướng mắc về chứng từ hạch toán sổ sách kế toán - thuế để được công nhận tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!