Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5312/KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Đặng Huỳnh Mai
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5312/KHTC
V/v hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh về lệ phí tuyển sinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Sở Giáo dục - Đào tạo thuộc Trung ương.

 

Quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 24/12/2003 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo “Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” và công văn số 12228/KHTC ngày 24/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v định mức chi phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)”, nhiều địa phương, cơ sở đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Để bảo đảm cho các quy định về thu, chi lệ phí tuyển sinh phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu của đổi mới tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; theo đề nghị của các bộ, ngành có liên quan và sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 6627/TC-TCT ngày 16/6/2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh cụ thể như sau:

1- Điều chỉnh lại một số mức chi tại công văn số 12228/KHTC (đã dẫn ở trên) như sau:

a- Tổ chức trông thi, giám sát: từ 5.000 đồng/ hồ sơ/ thí sinh đến 5.500 đồng/ hồ sơ/thí sinh.

b- Thuê nơi làm đề thi: tổ chức bảo mật và an ninh nơi làm đề, tại các điểm thi, phòng thi: áp tải đề thi; thuê phương tiện vận chuyển, thuê phòng thi; bảo đảm y tế, nước uống: từ 8.000 đồng/ hồ sơ / thí sinh đến 8.500 đồng/ hồ sơ/thí sinh.

c- Chấm thi, chấm kiểm tra, chấm thẩm định: từ 10.000 đồng/ hồ sơ/thí sinh đến 15.000 đồng/ hồ sơ/ thí sinh.

d- Đối với trường hợp tổ chức thi tuyển sinh theo cụm: căn cứ quy định hiện hành của Bộ Tài chính va Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục - đầu tư tự thoả thuận mức chi phí sao in đề thi, mức chi phí tổ chức thi tại cụm thi.

e- Đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo là đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu: được thực hiện tự chủ tài chính trong việc vận dụng các mức chi lệ phí tuyển sinh để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển sinh.

2- Khi thu lệ phí tuyển sinh, đơn vị trực tiếp thu phải ghi Biên lai thu tiền và giao cho người nộp. Biên lai thu tiền được lập theo mẫu số C27-H ban hành tại Quyết định số 999-TC-QĐ-CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (với phạm vi áp dụng đã được Quyết định rõ là: “áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, thu học phí, lệ phí...”). Theo sự thống nhất của Bộ Tài chính tại công văn số 3573/TC-CĐKT ngày 06/4/2004, Biên lai thu tiền trên mẫu in sẵn hoặc in ra từ máy vi tính (bởi phần mềm kế toán đơn vị đang áp dụng) đều phải bảo đảm thực hiện theo đúng kết cấu mẫu số C27-H.

Những nội dung hướng dẫn điều chỉnh bổ sung về lệ phí tuyển sinh tại công văn này được thực hiện từ kỳ thi tuyển sinh năm học 2004 - 2005. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở giáo dục - đào tạo phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huỳnh Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5312/KHTC ngày 29/06/2004 ngày 29/06/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh về lệ phí tuyển sinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198