Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 528/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng dịch vụ cày bừa khoan hố 2017

Số hiệu: 528/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 20/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 9561/CT-TTHT ngày 8/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cày, bừa, khoan hố. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 5 và khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 về thuế GTGT:

+ khoản 3 Điều 5 quy định về đối tượng không chịu thuế:

“3, Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xut nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phm nông nghiệp.”

+ khoản 2 Điều 8 quy định về thuế suất thuế GTGT 5%:

d) Dịch vụ đào đp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phm nông nghiệp; ”

+ khoản 3 Điều 8 quy định về thuế suất thuế GTGT 10%:

“3. Mức thuế sut 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị đinh số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về thuế suất 5%:

“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đi, b sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng...”

Tại khoản 3 Điều 4, khoản 4 Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT:

+ Khoản 3 Điều 4 về đối tượng không chịu thuế:

3. Tưới, tiêu nước; cày bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phm nông nghiệp.

+ Khoản 4 Điều 10 về đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%:

4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này).

+ Điều 11 về việc khai mức thuế suất khác nhau:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế sut quy định đi với tng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế sut thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế sut cao nht của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình cụ thể ở địa phương, phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tu
n (để báo cáo);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS
(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 528/TCT-CS ngày 20/02/2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cày, bừa, khoan hố do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.611

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!