Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 526TCT/TS về việc vướng mắc khi thu tài chính liên quan đến đất đai do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 526TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 526TCT/TS
V/v: Chính sách thu tài chính liên quan đến đất đai.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 22/CV-CT ngày 07/01/2005 và Công văn số 39 CT/TB&TK ngày 13/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về những vướng mắc khi thu tài chính liên quan đến đất đai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Những vướng mắc trong việc áp dụng giá đất để thu các khoản liên quan đến đất đai mà Cục Thuế tỉnh Bến Tre nêu tại hai Công văn trên đã được Bộ Tài chính hướng dẫn, giải đáp tại Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước 01/01/2005; Đề nghị Cục Thuế Bến Tre nghiên cứu thực hiện.

2. Trường hợp sử dụng đất ổn định trước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điệu 50 Luật Đất đai năm 2003 thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4a, Điều 3, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

3. Trường hợp chuyển mục đất ở, hợp thức hóa quyền sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993, nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà sau ngày 31/12/2004 mới lập hồ sơ nộp tiền sử dụng đất thì thực hiện thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ (quy định tại Điểm 1, Mục III, phần D, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính).

4. Trường hợp được phép nợ tiền sử dụng đất đã tính theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 115/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo như số đã tính và thời gian thu nộp hạn cuối cùng là ngày 31/12/2005; Từ ngày 01/01/2006 trở đi mà người sử dụng đất vẫn còn nợ thì thực hiện tính và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ (quy định tại Điểm 2, Mục III, phần D, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 526TCT/TS về việc vướng mắc khi thu tài chính liên quan đến đất đai do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.139
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156